معنی اسم حره

زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی

ریشه اسم حره

فراوانی اسم حره

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام حره ثبت نام شده اند.