معنی اسم حریر

پارچه ابریشمی نازک

ریشه اسم حریر

فراوانی اسم حریر

در حال حاضر ۴۰ نفر در گهواره با نام حریر ثبت نام شده اند.