معنی اسم حلیمه

مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص)

ریشه اسم حلیمه

فراوانی اسم حلیمه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام حلیمه ثبت نام شده اند.