معنی اسم حمیده

مؤنث حمید ستوده شده

ریشه اسم حمیده

فراوانی اسم حمیده

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام حمیده ثبت نام شده اند.