معنی اسم حمیرا

زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص)

ریشه اسم حمیرا

فراوانی اسم حمیرا

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام حمیرا ثبت نام شده اند.