معنی اسم حوا

حیات ، نام همسر آدم(ع)

ریشه اسم حوا

فراوانی اسم حوا

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام حوا ثبت نام شده اند.