معنی اسم حورآسا

حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست

ریشه اسم حورآسا

فراوانی اسم حورآسا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام حورآسا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم حورآسا

اسم پسرم آرتین اسم همسرم امین یجورایی هم آوا هستن ومعنی اسم آرتین قشنکه هم بمعنای آتش پاک هم باهوش وزیرک وهم هشتمین پادشاه ماد بوده دوستدارم پسرم همه قشنکیهای ایمشو توی واقعیتم داشته باشه انشالااااا😘
مامان آرتین