معنی اسم حوررخ

حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور دارد

ریشه اسم حوررخ

فراوانی اسم حوررخ

تا کنون کسی با نام حوررخ در گهواره ثبت نام نکرده است.