معنی اسم حوروش

حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست

ریشه اسم حوروش

فراوانی اسم حوروش

تا کنون کسی با نام حوروش در گهواره ثبت نام نکرده است.