معنی اسم حوریه

زن بهشتی زیبا

ریشه اسم حوریه

فراوانی اسم حوریه

در حال حاضر ۳۳ نفر در گهواره با نام حوریه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم حوریه

معنی اسم حوریه جونم دختر سفید روی زیبا رو وتا چند روز به دنیا اومدنش اسمش مشخص نشده بود یعنی در کل خودش اسمشو با خودش آورد
مامان حوریه