معنی اسم خاتونک

خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز

ریشه اسم خاتونک

فراوانی اسم خاتونک

تا کنون کسی با نام خاتونک در گهواره ثبت نام نکرده است.