معنی اسم خارا

نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

ریشه اسم خارا

فراوانی اسم خارا

تا کنون کسی با نام خارا در گهواره ثبت نام نکرده است.