معنی اسم خاره

خارا

ریشه اسم خاره

فراوانی اسم خاره

تا کنون کسی با نام خاره در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم خاره

من از اسم حلما از همون اول بارداریم خوشم اومد معنیشم خوبه دوست دارم مثل حضرت زینب بردبار و صبور باشه پسر بود اسمشو میزاشتم ابوالفضل یا امیر عباس چون نظر حضرت ابوالفضل هست
مامان حلما
اول قرار بود دختر باشه باباش انتخاب کنه پسر باشه من ... روزی ک زایمان کردم زنگ زد گف ثبت احوالم اسمشو چی بزارم؟ منم اولین اسم ب دهنم رسید حلما بود
مامان حلما