معنی اسم خارک

نوعی خرمای زرد و خشک

ریشه اسم خارک

فراوانی اسم خارک

تا کنون کسی با نام خارک در گهواره ثبت نام نکرده است.