معنی اسم خاطره

اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است ، یاد، یادبود

ریشه اسم خاطره

فراوانی اسم خاطره

در حال حاضر ۳۶ نفر در گهواره با نام خاطره ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم خاطره

من ازششماه اسم خاطره جان رو انتخاب عاشق اسم خاطره ام ازبچگی واتفاقاتی ک دوران بارداری شد همش خاطره بود واقعن
مامان خاطره