معنی اسم ختمی

گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد

ریشه اسم ختمی

فراوانی اسم ختمی

تا کنون کسی با نام ختمی در گهواره ثبت نام نکرده است.