معنی اسم خجسته

مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت

ریشه اسم خجسته

فراوانی اسم خجسته

تا کنون کسی با نام خجسته در گهواره ثبت نام نکرده است.