معنی اسم خجسته

مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت

ریشه اسم خجسته

فراوانی اسم خجسته

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خجسته ثبت نام شده اند.