معنی اسم خدا نظر

کسی که نظرکرده خداست

ریشه اسم خدا نظر

فراوانی اسم خدا نظر

تا کنون کسی با نام خدا نظر در گهواره ثبت نام نکرده است.