معنی اسم خدا نظر

کسی که نظرکرده خداست

ریشه اسم خدا نظر

فراوانی اسم خدا نظر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خدا نظر ثبت نام شده اند.