معنی اسم خندان گل

آن که چون گل شاداب و باطراوت است

ریشه اسم خندان گل

فراوانی اسم خندان گل

تا کنون کسی با نام خندان گل در گهواره ثبت نام نکرده است.