معنی اسم خورشیدفر

آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد

ریشه اسم خورشیدفر

فراوانی اسم خورشیدفر

تا کنون کسی با نام خورشیدفر در گهواره ثبت نام نکرده است.