معنی اسم خورشیدمهر

آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد

ریشه اسم خورشیدمهر

فراوانی اسم خورشیدمهر

تا کنون کسی با نام خورشیدمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.