معنی اسم دادلی

شیرین و نمکین

ریشه اسم دادلی

فراوانی اسم دادلی

تا کنون کسی با نام دادلی در گهواره ثبت نام نکرده است.