معنی اسم دارینا

زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها

ریشه اسم دارینا

فراوانی اسم دارینا

تا کنون کسی با نام دارینا در گهواره ثبت نام نکرده است.