معنی اسم داماسپیا

نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی

ریشه اسم داماسپیا

فراوانی اسم داماسپیا

تا کنون کسی با نام داماسپیا در گهواره ثبت نام نکرده است.