معنی اسم دانیا

گشنیز ، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان

ریشه اسم دانیا

فراوانی اسم دانیا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دانیا ثبت نام شده اند.