معنی اسم دخت مهر

دختر خورشید

ریشه اسم دخت مهر

فراوانی اسم دخت مهر

تا کنون کسی با نام دخت مهر در گهواره ثبت نام نکرده است.