معنی اسم دُرفام

مانند در. درآسا. دُرمانند. به رنگ دُر

ریشه اسم دُرفام

فراوانی اسم دُرفام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دُرفام ثبت نام شده اند.