معنی اسم درناز

در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز( زیبا، قشنگ)

ریشه اسم درناز

فراوانی اسم درناز

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام درناز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم درناز

من از وقتی فهمیدم دختر باردارم دنبال ی اسم بودم که در کنار ایرانی بودن معنی زیبایی داشته باشه وقتی به اسم دُرناز رسیدم دلم لرزید اولش زیبا بنظر نمیومد اما وقتی چندبار صدازدم دلمو بردم چون میخاستم دخترم مثلا اسمش که معنی مروارید زیبا وبا ارزشه واقعا باارزش بشه و مثل مروارید داخل صدف باشه که هر کسی به راحتی بدستش نیاره
مامان دُرناز