معنی اسم دلبان

محافظ و نگهدارنده دل

ریشه اسم دلبان

فراوانی اسم دلبان

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام دلبان ثبت نام شده اند.