معنی اسم دلشاد

خوشحال، شاد

ریشه اسم دلشاد

فراوانی اسم دلشاد

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام دلشاد ثبت نام شده اند.