معنی اسم دلنوش

گوارای دل، مطبوع

ریشه اسم دلنوش

فراوانی اسم دلنوش

تا کنون کسی با نام دلنوش در گهواره ثبت نام نکرده است.