معنی اسم دلپرور

بسیار مطبوع ، پرورش دهنده دل

ریشه اسم دلپرور

فراوانی اسم دلپرور

تا کنون کسی با نام دلپرور در گهواره ثبت نام نکرده است.