معنی اسم دلکش

جذاب، خوب، و زیبا، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

ریشه اسم دلکش

فراوانی اسم دلکش

تا کنون کسی با نام دلکش در گهواره ثبت نام نکرده است.