معنی اسم دل آرا

موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک همسر داراب ‏در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم دل آرا

فراوانی اسم دل آرا

در حال حاضر ۴۱۶ نفر در گهواره با نام دل آرا ثبت نام شده اند.