معنی اسم دل آویز

زیبا، دلنشین، محبوب

ریشه اسم دل آویز

فراوانی اسم دل آویز

تا کنون کسی با نام دل آویز در گهواره ثبت نام نکرده است.