معنی اسم دل انگیز

پسندیده، خوب و زیبا

ریشه اسم دل انگیز

فراوانی اسم دل انگیز

تا کنون کسی با نام دل انگیز در گهواره ثبت نام نکرده است.