معنی اسم دمن

دامنه کوه یا پهنه دشت

ریشه اسم دمن

فراوانی اسم دمن

تا کنون کسی با نام دمن در گهواره ثبت نام نکرده است.