معنی اسم دهما

پارسا

ریشه اسم دهما

فراوانی اسم دهما

تا کنون کسی با نام دهما در گهواره ثبت نام نکرده است.