معنی اسم راشا

راه عبور

ریشه اسم راشا

فراوانی اسم راشا

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام راشا ثبت نام شده اند.