معنی اسم راشین

توشه

ریشه اسم راشین

فراوانی اسم راشین

در حال حاضر ۸۰ نفر در گهواره با نام راشین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم راشین

ما بد ازدیدن راشین اسم اش رو قطعی کردیم چندتا اسم مد نظرمون بود ولی چون راشین یهو بدنیا اومد اونو انتخاب کردیم معنی سر سبز و طبیعت و اینکه نزدیک بودن به اسم من و باباش
مامان راشین