معنی اسم سابرینا

مژده، بشارت

ریشه اسم سابرینا

فراوانی اسم سابرینا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام سابرینا ثبت نام شده اند.