معنی اسم سابود

هاله، خرمن ماه

ریشه اسم سابود

فراوانی اسم سابود

تا کنون کسی با نام سابود در گهواره ثبت نام نکرده است.