معنی اسم سارالماز

ناپژمردنی، بدون خزان

ریشه اسم سارالماز

فراوانی اسم سارالماز

تا کنون کسی با نام سارالماز در گهواره ثبت نام نکرده است.