معنی اسم سامینه

ماهر

ریشه اسم سامینه

فراوانی اسم سامینه

تا کنون کسی با نام سامینه در گهواره ثبت نام نکرده است.