معنی اسم سایا

در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است

ریشه اسم سایا

فراوانی اسم سایا

در حال حاضر ۱۱۳ نفر در گهواره با نام سایا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سایا

من از بچگیام به فکر اسم بچه هام بودم اما اسمی که انتخاب کردم جز اون اسامی نبود.از ماه ۴ بارداری به طور جدی تو فکر اسم بودم و معنیش خیلی برام مهم بود چون دغدغم اینبود که بزرگ شد خوشحال و راضی باشه این اسم رو داره.معنی نعمت و موهبت خدا برای من از بین معانیش خیلی شیرینتره.
مامان سایا