معنی اسم شاخ شمشاد

کنایه از قدبلند و رعنا

ریشه اسم شاخ شمشاد

فراوانی اسم شاخ شمشاد

تا کنون کسی با نام شاخ شمشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.