معنی اسم شانلی

شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین

ریشه اسم شانلی

فراوانی اسم شانلی

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شانلی ثبت نام شده اند.