معنی اسم شاهدخت

شاه دختر دختر شاه

ریشه اسم شاهدخت

فراوانی اسم شاهدخت

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام شاهدخت ثبت نام شده اند.