معنی اسم شاپرک

نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند

ریشه اسم شاپرک

فراوانی اسم شاپرک

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام شاپرک ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شاپرک

امیر یعنی پادشاه حسام یعنی شمیر زن من عاشق اسم حسام بودم شوهرم امیر
مامان امیر حسام