معنی اسم شایسته

سزاوار، لایق و درخور

ریشه اسم شایسته

فراوانی اسم شایسته

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام شایسته ثبت نام شده اند.